Cách vào facebook bằng thay DNS cho Dcom 3G Viettel mới nhất

10:03 |
Gần đây DCom 3G Viettel cũng bị chặn vào facebook, nếu các cách khác trên google không vào được facebook bạn có thể thử làm như sau:
Đầu tiên cắm DCom vào không kết nối
Chọn "công cụ" ---> "lựa chọn"

Xem thêm…