Liên kết cộng đồng blogger

17:44 |


Nhằm mục đích giúp cộng đồng blogger cùng phát triển và cũng để cùng giao lưu học hỏi, Muzikers có nhận gắn liên kết với các Web/Blog khác với yêu cầu sau:
- Các web/blog muốn gắn liên kết phải có nội dung lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán Việt Nam.
- Không có nội dung hoặc hình ảnh chống phá, xuyên tạc, đi ngược lại đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
(cái nè là t copy câu của 1 blog liên kết)


Lien ket cong dong blogger
Liên kết cộng đồng blogger


Chèn đoạn mã sau vào trang chủ blog/web của bạn

<p>

<a href="http://muzikers.blogspot.com/" target="_blank" title="everything" class="tochu"><img src="http://i1251.photobucket.com/albums/hh542/vctpro/finger.png" class="favicon" align="center"/>Muzikers</a>
</p>

Các bạn để lại nhận xét với nội dung sau:

Địa chỉ Blog: http://muzikers.blogspot.com/
Tên hiển thị: Muzikers
Favicon: http://i1251.photobucket.com/albums/hh542/vctpro/finger.png
Nội dung blog: Thủ thuật Blog

Đây nè

Địa chỉ Blog: 
Tên hiển thị: 
Favicon: yourblog.blogspot.com/favicon.ico 
Nội dung blog: 
Xem thêm…